Iğdır Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi; Iğdır Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine, üniversite ile sanayi arasında işbirliği oluşturulmasına, mevcut işbirliklerinin geliştirilmesine, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olmak, yeni proje fikirlerini ve fon imkânlarını duyurmak, patent başvurularının yapılması ve girişimciliğin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere kurulmuş bir yapıdır.

Iğdır Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin başlıca amacı; Üniversite, sanayici ve girişimcilere yönelik eğitim, tanıtım ve farkındalık hizmetleri, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetleri, üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri, proje geliştirme ve yönetimi, fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama, şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri vermek ve Iğdır Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü sağlamaktır.

Iğdır Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin faaliyet alanları;

a) Üniversite ve iş dünyasını; Ar-Ge, teknoloji, üniversite-sanayi işbirliği gibi konularda bilgi sahibi kılmak, farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

b) Üniversite ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetleri sunmak.

c) Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesini, sanayinin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretilmesini sağlamak.

ç) Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerinin desteklenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

d) Şirketleşme ve girişimcilik faaliyetlerine yönelik destek hizmetlerinde bulunmak. Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaları desteklemek

e) Ofisin amacına yönelik ilgili kişi, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinde bulunmak.

f) Proje geliştirme/yönetim hizmetleri kapsamında sanayi ile Üniversite arasında kontratlı projelerin yapılmasını sağlamak üzere akademisyenlerin uzmanlık sahalarının tanıtımı ile ilgili bilgi ve belge üretmek, proje geliştirilmesini ve sözleşmeler oluşturulmasını desteklemek.