Vizyon

Iğdır Üniversitesi mensupları tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri başta olmak üzere insanlığın hayat kalitesini yükseltmesine yardımcı olacak, Ülkemizdeki teknoloji, inovasyon ve girişimciliğin yaygınlaşmasına yarar sağlayacak fikir ve patentler ile sanayinin taleplerini buluşturarak ticarileşmesini sağlamak ve ayrıca firmaların ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilirliğine destek olmak.

Misyon

Akademisyen ve araştırmacıları ulusal ve uluslararası destek programları hakkında bilgilendirmek, bu destek programları ile ilgili zamanında ve etkin bir şekilde bilgilendirme sağlamak, gerekli eğitimleri organize etmek, söz konusu programlara başvurularını sağlamak,,

Iğdır Üniversitesi’nde katma değeri yüksek bilgi ve teknolojinin geliştirilmesini desteklemek ve geliştirilen teknolojinin toplum yararına sunulmasını sağlamak,

Etkin bir üniversite – sanayi işbirliği kurarak akademisyenler ile iş dünyasının birlikte çalışmasını ve sanayileşebilme potansiyeli taşıyan teknolojilerin üniversitede geliştirilmesine katkıda bulunmak,

Üniversite bünyesindeki Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması ve yönetimini sağlayarak, korunabilecek ve lisanslanabilecek buluşları tespit etmek, teknoloji transferi yoluyla ticarileşmesini ve böylece buluş sahiplerinin, üniversitenin ve TTO’nun bu yolla gelir edinmesini sağlamak,

Üniversite ve sanayi arasında ara yüz olarak bilginin teknolojiye, teknolojinin patent yoluyla ticarileşmesine ve böylece ekonomiye katkı sağlamasına çalışmak.